III Targi Ślubne

Hotel Kristoff organizuje po raz kolejny Targi Ślubne połączone z panelami dyskusyjnymi, które stanowią alternatywę do dotychczasowych imprez z branży ślubnej.

Targi są doskonałą okazją, aby w jednym miejscu i czasie móc zebrać komplet informacji od wielu firm z branży ślubno-weselnej, a tym samym znacznie ułatwić sobie organizację tego wyjątkowego dnia. Przyszli nowożeńcy będą mogli zapoznać się z trendami panującymi w modzie ślubnej oraz związanej z organizacją przyjęcia weselnego.

 

Targi poprowadzi Izabela Janachowska - najlepsza polska ekspertka ślubna, gospodyni programów "I nie opuszczę Cię aż do ślubu” oraz 'W czym do śłubu?" emitowanych na TVN Style. 

Poprowadzi ona panele dyskusyjne, podczas których podzieli się swoimi przeżyciami związanymi z organizacją wesela oraz zdradzi najistotniejsze kwestie związane z przygotowaniem przyjęcia.

 

Dzięki licznej, wciąż rozszerzającej się grupie wystawców, gwarantujemy, że planowanie jak i przygotowanie Dnia Ślubu stanie się dużo prostsze i… tańsze. Nasi znakomici wystawcy przygotowali bowiem szereg gratyfikacji oraz nagród dla zwiedzających. Do wygrania będzie m. in. sesje zdjęciowe, dekoracje, bukiety ślubne, przejazd autem ślubnym, zaproszenia, makijaże, stylizacje i wiele innych!

Wystarczy przyjść na Targi, wypełnić kupon i udzielić odpowiedzi na pytanie "Ile przyjęć weselnych zorganizował Hotel Kristoff od początku swojej działalności?"

 Nagrodą Główną jest voucher bezpłatne wypożyczenie samochodu Volvo XC90  w dniu ślubu wraz z kierowcą.  Nagrody zostaną przydzielone wygranym według następującego klucza: nagrodę nr 1 z listy otrzyma osoba, której odpowiedź na pytanie konkursowe jest prawidłowa. Jeśli żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa, nagrodę nr 1 z listy otrzyma osoba, której odpowiedź jest najbardziej zbliżona do prawidłowej. Nagrodę nr 2 z listy otrzyma osoba, której odpowiedź na pytanie konkursowe jest kolejną najbardziej zbliżoną do prawdy, itd., aż do wyczerpania nagród z wykazu.

 

 

Wstęp wolny.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „MOJE WYMARZONE WESELE”
 – III TARGI ŚLUBNE HOTEL KRISTOFF 28.01.2018r.

 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „MOJE WYMARZONE WESELE” organizowany w czasie trwania Targów Ślubnych w Hotelu Kristoff (zwanych dalej „Targami”) w dniu 28.01.2018r. zwany w dalszej części „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest K.A. Hotel sp. z o.o. Łaszków 8a, 62-814 Blizanów, zwany dalej „Hotelem Kristoff’. Sponsorami Nagród są wszyscy wystawcy, którzy w dniu 28.01.2018r. uczestniczą w Targach.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony od godz. 14:00 do godz. 17:00  dnia 28.01.2018r. w czasie trwania Targów Ślubnych w Hotelu Kristoff.

4. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, a jego wynik nie zależy od przypadku, dlatego też niniejszy Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2016,  poz. 471).

 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które będą obecne na Targach Ślubnych w Hotelu Kristoff w momencie rozstrzygnięcia Konkursu.
2.  W Konkursie nie mogą brać udziału wystawcy i członkowie ich rodzin.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest czytelne wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk kuponu otrzymanego przy wejściu na Targi i wrzucenie go do specjalnie przygotowanej urny. Brak danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail), brak podpisu potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz brak możliwości odczytania danych i odpowiedzi na pytanie konkursowe spowoduje, iż kupon taki będzie uznany za nieważny i nie będzie brany pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.

4. Każdy z uczestników może wrzucić do przygotowanej urny tylko jeden kupon. W przypadku wrzucenia większej ilości kuponów, uczestnik zostaje zdyskwalifikowany z Konkursu.

5. Konkurs polega na wskazaniu przez uczestnika liczby przyjęć weselnych zorganizowanych przez Hotel Kristoff od początku swojej działalności.

 

 

§ 3. WARUNKI REALIZACJI NAGRÓD

 

1. Nagrodą Główną jest voucher bezpłatne wypożyczenie samochodu Volvo XC90  w dniu ślubu wraz z kierowcą. Wykaz pozostałych nagród stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Konkursu i  jest dostępny na stronie internetowej www.kristoff.pl  w zakładce Wydarzenia- III Targi Ślubne w Hotelu Kristoff.

  1. Nagrody będą wręczane na scenie głównej,  a w przypadku nieobecności wygranego podczas rozstrzygnięcia Konkursu, Nagroda będzie przekazana następnej w kolejności osobie obecnej na Targach, która udzieliła odpowiedzi najbliższej do prawidłowej.
  2. Termin realizacji Nagrody wygrany ustala indywidualnie w porozumieniu ze Sponsorem Nagrody. Realizacja Nagród uzależniona jest od dostępności oferty  wystawcy w terminie wybranym przez wygranego.
  3. Nagrody nie mogą być odstąpione przez wygranych innym osobom. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody ani na ich równowartość pieniężną.

 5. W żadnym wypadku wygranemu nie przysługuje prawo roszczenia do wypłaty równowartości pieniężnej Nagrody w przypadku jej niewykorzystania w wyznaczonym terminie.

6. W przypadku rezygnacji z realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie wygranego, nagroda przepada.

7. Wszelkie formalności dotyczące odbioru i przekazania pozostałych nagród ustalane będą bezpośrednio ze Sponsorami poszczególnych nagród i wygranymi.

8. Organizator Konkursu, tj. KA Hotel sp. z o.o. nie jest stroną ani pośrednikiem w dochodzeniu roszczeń
w ewentualnych kwestiach spornych dotyczących wylosowanych nagród. Wszelkie tego typu roszczenia należy zgłaszać bezpośrednio Sponsorowi Nagrody, a reklamacje rozwiązywane są polubownie jedynie między wygranym a Sponsorem Nagrody.

§4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU


1. Rozstrzygnięcie Konkursu – ogłoszenie rzeczywistej liczby przyjęć weselnych zorganizowanych przez Hotel Kristoff od początku swojej działalności, nastąpi ok. godz. 17:45 dnia 28.01.2018r., co zostanie podane do wiadomości zwiedzających Targi poprzez ogłoszenie rozstrzygnięcia na scenie głównej.

2. Nagrody zostaną przydzielone wygranym według następującego klucza: nagrodę nr 1 z listy otrzyma osoba, której odpowiedź na pytanie konkursowe jest prawidłowa. Jeśli żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa, nagrodę nr 1 z listy otrzyma osoba, której odpowiedź jest najbardziej zbliżona do prawidłowej. Nagrodę nr 2 z listy otrzyma osoba, której odpowiedź na pytanie konkursowe jest kolejną najbardziej zbliżoną do prawdy, itd., aż do wyczerpania nagród z wykazu.

3. W przypadku, gdy kilku uczestników wskaże takie same odpowiedzi, zostanie zorganizowany quiz, który wyłoni wygranego z pierwszeństwem wyboru nagrody według kolejności z wykazu nagród. Pozostałym wygranym biorącym udział w quizie zostaną przydzielone nagrody według dalszej kolejności z wykazu.

 

 

§ 5 . PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Każdy uczestnik Konkursu, wrzucając prawidłowo wypełniony kupon do urny, wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ust. z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Organizatora oraz przez inne podmioty działające w imieniu Hotelu Kristoff na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingowe.

 

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagrody należny zgłaszać wyłącznie u Sponsora Nagrody. Organizator nie ponosi w żadnym zakresie odpowiedzialności za działania lub zaniechania Sponsora, ani za jakość lub usterki techniczne Nagrody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w sytuacji gdy Konkurs zostanie skrócony, anulowany lub jego warunki zmienione. Żadne roszczenia będące następstwem ww. zdarzeń nie będą przez Organizatora uznane.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie wynikający z winy leżącej po stronie uczestnika. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku
z udziałem uczestnika w Konkursie. Żadne roszczenia będące następstwem w/w zdarzeń nie będą przez Organizatora uznane.

4. Udział uczestnika oznacza jego zgodę na warunki Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

                                                                                                                                                                            ORGANIZATOR

 

 

Załącznik do Regulaminu Konkursu „Moje wymarzone Wesele” – wykaz nagród ufundowanych przez Wystawców III Targów Ślubnych w Hotelu Kristoff 28.01.2018r.

1. VOLVO KALISZ –  voucher na bezpłatne wypożyczenie samochodu Volvo XC90 w dniu ślubu wraz z kierowcą

2. NAJLEPSZE FAJERWERKI –  przy zakupie pakietu ‘GOLD Fire Show’ o wartości 5 tys. zł netto – weekend  nad morzem w Apartamencie Klifowa Rewal

3. PRACOWNIA  ELŻBIETA DOMINIAK-DESIGN - suknia okolicznościowa

4. A&A SALON SUKIEN ŚLUBNYCH – bon o wartości 1000 zł na zakup sukni ślubnej

5. USŁUGI BARMAŃSKIE S&D TEAM  - bon o wartości 800 zł na usługę barmańską

6. PRACOWNIA SUKIEN ŚLUBNYCH I WIZYTOWYCH EWA KWAŚNIEWSKA – 30% rabat na uszycie sukienki wizytowej

7. CUKIERNICTWO KOSZYCZARSKI -  50% rabat na kompleksową realizację słodkiego stołu w uzgodnionym terminie (w odległości 50km od Kalisza)

8. MATEUSZ MAREK GOLD WAY FOTO STUDIO -  sesja plenerowa o wartości 500 zł gratis do dowolnego pakietu z reportażu ślubnego

9. FXART DARIUSZ TRALEWSKI – sesja zdjęciowa narzeczeńska

10. HOTEL KRISTOFF – zaproszenie dla 2 osób na Bal Walentynkowy z udziałem zespołu Pectus 9 lutego

11. LUXURYDAYSPA -  voucher na masaż „Magiczny Dotyk”

12. LUXURYDAYSPA - voucher na klasyczny masaż całego ciała

13. KATARZYNA DOMINIAK STYLISTA ŚLUBNY  – 50% rabat na makijaż ślubny

14.KATARZYNA DOMINIAK STYLISTA ŚLUBNY  – 50% rabat na analizę kolorystyczną

15. WOOBEEDOOBEE – 5% rabat na oprawę muzyczną wesela

16. KRISPRO – 10% rabat na usługę oświetlenia sali weselnej

17. DEKORACJE PAULA - 10% rabat na kompleksową usługę dekoracji

  1. DEKORACJE PAULA - 10% rabat na kompleksową usługę dekoracji

19. ZEFA PHOTOGRAPHY -  10% rabat na sesję zdjęciową

20. KOSZAL BARY -  50% rabat na obsługę „dymu ciężkiego” podczas pierwszego tańca przy zakupie usługi drink baru

 21. WORLD OF DRINKS -  10% rabat na usługę barmańską

22. BAR IMPREZOWY – 10% rabat na usługi

23. CUKIERNIA BAJADERKA – 10% rabat na usługę

24. DEKORACJE PAULA -  bukiet ślubny przy kompleksowym zamówieniu dekoracji ślubnych

25. DEKORACJE PAULA -  bukiet ślubny przy kompleksowym zamówieniu dekoracji ślubnych

26. DEKORACJE PAULA -  bukiet ślubny przy kompleksowym zamówieniu dekoracji ślubnych

27. HELLO ANGIE – 10% rabat na makijaż ślubny

28.LOVEABLE PAPER – bon o wartości 50 zł na usługę wykonania zaproszeń

29. ORIFLAME BIURO W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM RENATA MATEJA – zestaw kosmetyków

30. WORLD OF DRINKS - zaproszenie na warsztaty barmańskie

 

Pliki do pobrania

Opinie o hotelu
Spacer 3D